En kort notis till er som deltog i emissionen. Aktierna är nu på väg in till era konton och bör synas den 3 dec.

Ni kommer också att få ett erbjudande att köpa preferensaktier motsvarande ert deltagande. Erbjudandet skickas per post och bör vara er tillhanda inom några dagar beroende på postgång. Vänligen notera att bekräftelse enligt instruktion i brevet måste ske senast den 12 dec.

Vid frågor kontakta oss gärna via aktier@isotimber.se

Håvard Jegerstedt, VD

IsoTimber Holding AB (publ)