Företrädesemission 9 juni-31 augusti 2021

IsoTimbers styrelse bjuder in till teckning i en företrädesemission den 9 juni – 31 augusti 2021. Emissionen uppgår till cirka 23,8 MSEK. Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det optimala marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket starkt intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 har redan passerat 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

Emissionsinstitut

Vid frågor kring emissionen, vänligen kontakta:
emissioner@mangold.se

Mangold Fondkommision AB
Box 55691, 10215 Stockholm
Tel. 08-503 015 95

Teckna dig i emissionen >>
Bolagsanalys >>

Emissionsunderlag

Kontaktuppgifter

Vid frågor om bolaget skicka e-post till: emission@isotimber.se – eller ring vår ordförande Janina Östling: 063-554 12 12

Loading...

Skogsvillan – Grand Designs Sverige – TV4 >>
(inloggning krävs)

Läs mer om Skogsvillan här bland våra
Referensobjekt >>