Styrelsen har fått information om att ytterligare teckningsanmälningar är på väg in och styrelsen har därför beslutat att förlänga emissionsperioden till 18 september 2019 för att tillvarata allt intresse.

VD Håvard Jegerstedt