Projektbeskrivning

InFutUReWood

(3 år, jan 2019 – feb 2022)

Innovative Design For the Future – Use and Reuse of Wood (Building) Components.

IsoTimber är en av tjugotre parter från sju olika länder i det här EU-projektet. Projektet undersöker hur vi bäst designar idag för att enklast kunna återbruka i framtiden, och frågor kopplade till det. Projektet är en viktig plattform för IsoTimber att få diskutera tillsammans med branschen och forskare, vad tillverkare kan göra redan nu, vilka behov kan man förutse uppstår vid demontering och återmontering av en byggnad? Det ger en chans att anpassa sig för framtiden, och poängterar att branschen som helhet måste tänka på återbruk. IsoTimber bidrar dessutom som ett gott exempel med sin stomme som är robust och designad för enkel demontering och återmontering till en ny byggnad. Det är nytt, inte minst i jämförelse med andra länder i Europa, där det fortfarande är vanligt att platsbygga trähus.

Finansieringen sker genom ERA-NET inom Forest Value, Horizon 2020, och i Sverige sker stödet genom Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Följ projektet här: https://www.infuturewood.info/

Bildgalleri