Projektbeskrivning

Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim

(7 mån, april 2020 – okt 2020)

Det här är ett mindre projekt där IsoTimber bidrar med sin kunskap och behovsanalys som SME (small and medium-sized enterprises) för att definiera marknadens behov av fossilfritt lim och färg. Flera stora aktörer deltar och IsoTimber använder möjligheten till att tydligt uttrycka hur viktigt företaget anser det är att utveckla ett fossilfritt lim. Andelen lim i viktprocent av IsoTimbers planelement uppgår till 0,9 – 2,2 % (beroende på väggdimension), varav 0,9 % är den mest använda. Med andra ord en relativt liten andel av väggelementet, men bolaget anser det viktigt att hitta en fossilfri variant.

Slutrapport

Projektet har slutförts och något man studerade var hur kostnaden för en fördyrad råvara fortplantar sig genom värdekedjan för färg respektive lim. För typiska värdekedjor visar det sig att kostnaden späds ut genom kedjan och teoretiskt  ökar priset på slutprodukt med 1-4 % för färg. Biobaserade lim som är 30-50 % förnybara finns tillgängliga på nordiska marknaden, bland annat i plywoodskivor. Kostnadsökningen för ett sådant lim uppges ligga under 10 %, vilket påverkar kostnaden för plywoodskivan med max 1 % ökning. Fler slutsatser från studien finns att läsa i slutrapporten.

Slutrapport (Svenska)

Final report (English)

Projektledare var Chalmers Industriteknik, med RISE Processum som ledare för analysen kring lim. Projektet finansierades av Vinnväxt.

Bildgalleri