Projektbeskrivning

Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim

(7 mån, april 2020 – okt 2020)

Det här är ett mindre projekt där IsoTimber bidrar med sin kunskap och behovsanalys som SME (small and medium-sized enterprises) för att definiera marknadens behov av fossilfritt lim och färg. Flera stora aktörer deltar och IsoTimber använder möjligheten till att tydligt uttrycka hur viktigt företaget anser det är att utveckla ett fossilfritt lim. Andelen lim i viktprocent av IsoTimbers planelement uppgår till 0,9 – 2,2 % (beroende på väggdimension), varav 0,9 % är den mest använda. Med andra ord en relativt liten andel av väggelementet, men bolaget anser det viktigt att hitta en fossilfri variant.

Projektledare är Chalmers Industriteknik, med RISE Processum som ledare för analysen kring lim. Projektet finansieras av Vinnväxt.

Bildgalleri