Projektbeskrivning

Säbo – Håsta

När Hudiksvalls kommun tog fram planer för om-och tillbyggnad för HÅSTA äldreboende, låg det till grund en kommunal policy om att bygget skulle uppföras i trä. IsoTimber kom in tidigt i processen, och blev beskrivet i förfrågningsunderlaget. Huset har projekterats för att klara kraven i Miljöbyggnad Silver enligt SCBC (Sweden Green Building Council). Äldreboendet är på 4.900m2, där IsoTimber levererade ytterväggar och bärande innerväggar. Ytterväggarna i plan 1 består av 250 mm IsoTimber och 100 mm KL-trä. Ytterväggar i plan 2 består av 300 mm IsoTimber. Bärande innerväggar 140 mm respektive 100 mm KL-trä.

KL-trä är levererat till IsoTimbers fabrik från Stora Ensos anläggning i Gruvön, Grums Kommun. IsoTimber levererade också ljuddämpningsmaterial vid anslutningar mot lägenhetsavskiljande väggar, Stepisollister och ”akustikskruvar” med Sylodyn-brickor.

I projektet levererades ca. 1600 m2 IsoTimber, och ca. 1900 m2 KL-trä, fördelat på 12 delleveranser. Transport från fabrik i Östersund sker med Transportförmedlarna Östersund, för dessa leveranser används HVO-diesel.

Projektdetaljer

BYGGÅR

2020-2021

Typ av byggnad

Äldreboende

ARKITEKT

FE Arkitekter

ENTREPRENÖR

PEAB/Hälsingebygg i Hudiksvall AB

Bildgalleri