Projektbeskrivning

Sagalid

När Sagalid camping skulle uppföra ett nytt servicehus stod hälsa och miljö i centrum. Valet av stommaterial föll på IsoTimber, beställaren värderade bland annat att IsoTimber hade lägre mängder lim i jämförelse med KL-trä. Servicehuset är ca 230 m2, och ytterväggarna består av ca 250 m2 IsoTimber 300 mm. 

Montagetid tät stomme: 2 dagar 

Projektdetaljer

BYGGÅR

2019

Typ av byggnad

Servicehus

ARKITEKT

FE Arkitekter

ENTREPRENÖR

Northlogsystem AB

Bildgalleri