De preliminära siffrorna visar att förra årets omsättning landar på 9 MSEK, med ett påföljande minusresultat på -5,3 MSEK. Minusresultatet beror av att verksamheten/organisationen varit anpassad för en verksamhet med högre omsättning. Det är framförallt en trög försäljning under hösten som medfört att order uteblivit i den omfattning vi planerat, t ex trög försäljning av lägenheter i några av de projekt vi är med i – vilket försenar byggstart. Två stora projekt t ex, ett äldreboende och samarbetet med Prima Properties, sköts successivt framåt och såg in i det sista ut att landa i december 2019. Prima Properties säljer hyresrätter med IsoTimber-stomme till kommuner. Tidsprognosen för dem är nu flyttad till Q3 2020 då de valt att rita om konceptet för flerbostadshuset till flera mindre lägenheter i samma enhet, som en anpassning av efterfrågan de mött i diskussioner med kommuner.

Under året har organisationen arbetat in ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt, från offert till leverans. Det är en kompetent och anpassad personalstyrka som vi byggt upp. På grund av den låga orderingången under hösten har dock styrelsen beslutat dra ned något på både personalkostnader och andra fasta kostnader. Neddragningen beräknas som tillfällig och kompetensen är säkrad vid återgång till den förväntat ökade orderingången inom kort.

Akustiktesterna som genomfördes i november på IsoTimbers lägenhetsavskiljande vägg (varianter med ​ljudisolerade naturmaterial), visade att vi är trygga med att klara inte bara kraven från BBR (Boverkets byggregler) utan även ljudklass B! Tillsammans med akustiklösningar som behövs till flerbostadshus, äldreboende osv, så kan vi nu erbjuda den husstomme som innehåller mesta trä av alla på marknaden. De offerter som ligger ute ger goda utsikter inför nästa år, med en budgeterad omsättning på 30 MSEK. Marknadsintresset för träbyggnader ökar starkt och särskilt för byggsystem som IsoTimbers som har så många fördelar vad gäller klimat och hållbarhet samt effektiv montering.

Slutligen kan vi förmedla det positiva beskedet att Hudiksvalls kommun tagit beslut om att bygga äldreboendet SÄBO/HÅSTA som vi väntat på! PEAB vann upphandlingen och det är offererat med IsoTimber till ett värde av 7,6 MSEK. ​I skrivande stund pågår kontraktsförhandlingar, med förhoppning om att enas i närtid.

Med den goda känslan av att få slutförhandla en stor order, med rätt typ av objekt enligt den strategi vi arbetat efter länge, ser vi fram emot ett gott 2020!

Håvard Jegerstedt, VD