fbpx
Loading...
Hållbarhet2024-04-22T09:47:01+02:00

IsoTimbers kunder kan bidra till utvecklingen av hyggesfritt naturnära skogsbruk i Sverige

IsoTimber erbjuder sina kunder att köpa ett certifikat för hyggesfri träråvara genom Plockhugget AB. På så vis bidrar kunden till att en större mångfald av arter får finnas kvar i levande skogliga ekosystem samtidigt som träd tas ut med naturnära avverkningsmetoder. Visionen är ett mer varierat och artrikt skogslandskap, ökad inlagring av koldioxid och hyggesfritt virke på marknaden. För beskrivning hur certifikatmodellen fungerar och mer information, vänligen läs här: https://plockhugget.se/.

När logistiken för att köpa hyggesfri träråvara utvecklats lokalt, inom förhoppningsvis en snar framtid, så hoppas IsoTimber kunna använda det som standardråvara i tillverkningen.

Här hittar du de krav som ställs på skogsbruket vid leverans av virke till de naturnära skogsbrukscertifikaten;

https://plockhugget.se/skogsbruksstandard/

Hållbarhet

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser, och tillverkningen av byggmaterial står för cirka åttio procent av klimatpåverkan i byggskedet. Samtidigt har samhället en stor brist på bostäder och byggnader. Därför är vår roll som tillverkare av stommar viktig, att vi försöker bidra till att lösa bristen och minska klimatbelastningen. 

Företagets mål och uppdrag är att ”Leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen” och det genomsyrar allt vårt arbete, att nå det målet. Hållbarhet styr affärsidén, vårt ledarskap och hur vi arbetar tillsammans både internt och med våra kunder. Våra mest sålda väggelement består till 99 % av trä och består av byggblock som är enkla att montera, demontera och återmontera till en ny byggnad, tack vare att de är formstabila och monterade med skruvar. Som ett tredje steg i materialets livscykel är tanken att man kan tillverka t ex träfiberskivor, och som slutsteg utvinna dess energi (ex till fjärrvärme). 

Vi arbetar för att nå en cirkulär produkt, se separat beskrivning vad vi menar med det, och vi är genuint intresserade av att hela tiden lära oss mer kring hållbarhet och deltar i olika forsknings- och utvecklingssamarbeten som etablerar vidare kunskap. På personalens initiativ har vi startat en intern hållbarhetsgrupp, vilken har identifierat att bolagets verksamhet bidrar till inte mindre än tretton av de sjutton globala hållbarhetsmålen. Nästa steg blir att välja ut och fokusera på några av dessa mål och att tydliggöra dem både internt och externt. 

Vi har insikt om att vi är en del i ett kretslopp och vill minimera vår negativa påverkan på klimat och miljö samtidigt som vi arbetar för att nå en helt cirkulär produkt och vill bidra positivt till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Via länkarna nedan finns information om hur vi bidrar till respektive hållbarhetsområde idag och vad vi arbetar för att uppnå. 

”Mission: Leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen.”

”När jag utgår från kolbindande material som innehar en lämplighet till multipla om-monteringar – till fördel för hållbar arkitektur genom längre livscykler – så har mina studier resulterat i valet av IsoTimber.”

Tommy Vince, MSA Arkitekt,
Kärnvirke Arkitektur
Framtidens Innovatör, SKAPA
Årets Företagare, Företagarna

”Jag har fastnat för IsoTimber genom deras enkelhet i väggelementen.
Få material i blocken gynnar både husets funktion och reducerar klimatbelastningen.
Att materialet ’andas’ tycker jag är viktigt.”

Tomas Wintherflykt, FE Arkitekter AB

 

 

Utvecklingsprojekt

Studentarbeten

PROMOTING SUSTAINABLE MARKET DEVELOPMENT
(Swedish University of Agricultural Sciences 2020)
2021-05-12T09:26:55+02:00

A case study of wooden multi-story buildings

http://isotimber.se/pdfs/braunstein_g_201113.pdf

FÖRÜNN Å FÖRÜNN
(Chalmers 2020)
2020-10-30T09:34:14+01:00

[over and over again], Exploring possibilities with timber buildings designed for disassemble

http://isotimber.se/pdfs/Trabyggnation_demonterbar.pdf

FOLK HIGH SCHOOL OF NOMADIC CYBORGS
(Aarhus School of Architecture 2019)
2020-10-30T10:16:50+01:00

We imagine a contemporary school, where human, nature and the digital co-exist, a new form of liberation of these elements

https://tommyvince.com/folk-high-school-of-nomadic-cyborgs

Energy efficient Built Environment
(Dalarna University 2018)
2020-10-30T09:34:38+01:00

Heat transfer tests on EPD material and massive timber wall component,

http://isotimber.se/pdfs/Varmetroghet_Hogskolan_Dalarna.pdf

Blåhammaren fjällstation
(Chalmers 2016)
2020-10-30T09:31:58+01:00

Utredning av påbyggnation alternativt nybyggnation för gästrumsdelen

http://isotimber.se/pdfs/Blahammaren_Chalmers.pdf

Bärförmåga – IsoTimber väggblock
(Mittuniversitetet 2016)
2020-10-30T09:33:28+01:00

Bärförmågeberäkningar för Isotimber väggblock

http://isotimber.se/pdfs/Barfomaga_Mittuniversitetet.pdf

 

 

Referensdokument

Till toppen