IsoTimber stomsystem

I vår fabrik i Östersund produceras bärande och isolerande ytterväggar som består av trä och luft. Planelementen består alltid av minst två skikt av våra byggblock som finns i tre dimensioner; 60 mm, 100 mm och 150 mm. Byggblocken utgörs av stående reglar med en tunn (6 mm) plywoodskiva fastlimmad på vardera sida. Tusentals luftkanaler fräses ur trämaterialet i reglarna, vilket ger isolerande egenskaper. Byggblocken formateras med millimeterprecision med hjälp av CNC-teknik innan de skruvas samman till projektanpassade planelement. Produktionsmått för elementen är normalt max 3,1 m x 8 m, främst på grund av att de ska vara hanterbara vid transport. 

Väggelementen anpassas utifrån det enskilda projektets utformning och tekniska krav och levereras med färdiga öppningar för fönster och dörrar. Våra konstruktörer dimensionerar stomleveransen från IsoTimber och tar fram montageritningar till entreprenören, samt tillverkningsritningar till den egna fabriken. Leverans till byggplats sker oftast enligt just-in-time principen, för stora projekt anpassas delleveranser som snabbt kan monteras för att undvika lagerhållning på byggplats. Montage med IsoTimber är snabbt och rationellt, då väggens stomme och isolering levereras som en stabil enhet så kan byggtiden kortas rejält. Väggelementen monteras samman med omlottskarvar och träskruv på byggplats, alla skarvar tejpas för att få en god lufttäthet i byggnaden. 

IsoTimbers stomsystem är flexibelt och passar för de flesta typer av byggnader. Vid behov av att ta ned mycket stora laster i väggarna så kombineras IsoTimber med ett innersta skikt av KL-trä (CLT), t.ex. i höga byggnader. Våra isolerande, självbärande väggelement är den statiska komponenten i stomsystemet. Väggarna kan kombineras med många olika lösningar för bjälklag och takstomme, vi samarbetar bland annan med Masonite Beams, Martinsons och Stora Enso. 

Stommen kompletteras med luftspalt och valfri fasad på utsida. På väggens insida läggs oftast ett installationsskikt och sedan ytskikt, det går även att fästa ytskiktet direkt mot stommen om ett installationsskikt ej behövs. Om man nyttjar KL-trä som innersta skikt i väggen så kan man välja synlig kvalitet och använda denna träskiva som ytskikt. 

“Stommen reses snabbt och kunden får en miljövänlig, energisnål och mycket gedigen slutprodukt. Stommarna håller mycket hög kvalitet och är millimeteranpassade. Det är även en stor fördel att slippa diffusionsspärr i väggar samt att kunna montera tung inredning såsom kök etc. direkt mot stomme utan förstärkningar/kortlingar.”

// Johan Strömberg, Strömwik Bygg&Konsult AB

Väggdimensioner

Normalt kombineras två till tre skikt av IsoTimber byggblock till en färdig vägg. Det innersta skiktet kan i större projekt bestå av KL-trä för ökad bärförmåga. Även fler kombinationer än nedanstående är möjliga. 

Ekvivalent lambdavärde för IsoTimber är 0,075 W/mK, jämförelsevis är lamdavärdet för rent massivträ 0,14 W/mK. U-värde för respektive väggdimension är angivet nedan. Notera att det är många fler faktorer än U-värde som påverkar byggnadens energiprestanda. Massivträ ger en värmetrög byggnad och IsoTimbers stomsystem gör det enkelt att bygga en stomme med god lufttäthet. Tänk även på att optimera byggnadens utformning, takhöjder och fönster för att få en så energieffektiv byggnad som möjligt. 

  • IsoTimber 120mm – U-värde 0,63 W/m2K – Vikt ca 60 kg/m2

  • IsoTimber 200mm– U-värde 0,35 W/m2K – Vikt ca 85 kg/m2

  • IsoTimber 300mm– U-värde 0,24 W/m2K – Vikt ca 125 kg/m2

  • IsoTimber 160mm – U-värde 0,43 W/m2K – Vikt ca 73 kg/m2

  • IsoTimber 250mm– U-värde 0,29 W/m2K – Vikt ca 105 kg/m2

  • IsoTimber 400mm – U-värde 0,18 W/m2K – Vikt ca 168 kg/m2

Lägenhetsskiljande vägg

  • Isotimber 120 mm + 70 mm träfibersisolering + Isotimber 120 mm

Väggen är speciellt lämpad för att användas i exempelvis radhus eller flerbostadshus med två våningar.

KL-trä i kombination med IsoTimber

  • KL-trä 100 mm + IsoTimber 250 mm – U-värde 0,24 W/m2K

KL-trä i kombination med IsoTimber. Det innersta skiktet kan i större projekt
bestå av KL-trä för ökad bärförmåga.

Testresultat och dokumentation