Projektbeskrivning

100 % fossilfria byggskivor och byggelement

(2 år, juni 2020 – maj 2022)

Målet med projektet är att ta fram metoder för att kunna tillverka 100 % fossilfria byggskivor och byggelement. RISE koordinerar projektet och bidrar med expertkunskap. Förutom IsoTimber ingår två stora bolag inom skogs- och träindustrin. Projektet är viktigt för IsoTimber, då förhoppningen är att lyckas ta fram ett helt biobaserat lim och byggskiva, som ger IsoTimber möjlighet att tillverka ett fossilfritt byggelement. Vidare kan det kanske bidra till ytterligare kaskadsteg och tar IsoTimber ett steg närmare målet att nå en cirkulär produkt.

Projektet löper inom det Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation (https://www.bioinnovation.se/projekt/100-fossilfria-byggskivor-och-byggelement/) och är finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Följ projektet här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/fossilfria-byggskivor-byggelement

Bildgalleri