Projektbeskrivning

Jamtli Living University (JLU)

(Planeringsstadie)

Det här är ett spännande projekt där man i en förstudie planerat att bygga en urban ekoby i Östersund. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar och sprida kunskap om alternativa bygg-, ägande- och boendeformer som syftar till en ökad självförsörjningsgrad och ekosystemtjänster, minskat ekologiskt fotavtryck, krisberedskap, boendekvaliteter och social hållbarhet. Projektet kommer att följas och utvärderas av forskare och studenter på Mittuniversitetet (MIUN) i ett ”Living University”. Vidare vill man ta tillvara kunskapen som Jamtli museum innehar, med sina historiska hus och gårdar.

IsoTimber är en intressent i projektet och vill gärna leverera stommen till ett av boendehusen och testa några tekniska egenskaper i samband med uppbyggnaden och driften av densamma. I och med strukturen på projektet finns det möjlighet till uppföljning, och framförallt jämförelse av olika testobjekt med olika stomlösningar, på ett helt annat sätt än vad motsvarande test av en ensam byggnad ger.

Följ projektet här: https://www.jamtli.com/om-jamtli/samarbeta-med-jamtli/projekt/